Wohnzimmermöbel

Ju¿ wchodz±c do mieszkania powinni¶my pomy¶leæ o zrobieniu dobrego wra¿enia na naszych go¶ciach. Pierwsza rzecz to meble do przedpokoju. To one jako pierwsze pokazuj± siê naszym oczom. Powinne byæ bardzo przemy¶lane. Musz± ³±czyæ w sobie funkcjonalno¶æ i ciekawy wygl±d dopasowany do reszty mieszkania. Tu równie¿ nale¿y pomy¶leæ i wykonaæ projekt mebli.
I kolejna sprawa to meble pokojowe - meble, które s± wizytówk± naszego domu, czy mieszkania. Meble do salonu to przede wszystkim meble, które pokazuj± nasz styl i s± funkcjonalne. Powinne byæ tak zaprojektowane, aby ka¿dy przedmiot mia³ swoje miejsce. Jednocze¶nie ka¿dy nasz go¶æ i my sami powinni¶my siê czuæ w mim mi³o i przyjemnie .

Kontakt

Meble Na Zamówienie
 Jaros³aw Bojkiewicz
ul. Kañkowo 117a, 07-320 Ma³kinia Górna

( DZIA£AMY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO )

 

Tel.: 0 691 709 760

e-mail: biuro@meblenazamowienie.com

Zufahrt


Wy¶wietl wiêksz± mapê

Individuelle Entwürfe und Visualisierungen.

picture

Zu jeder Bestellung wird ein Entwurf gemacht mit Visualisierung. Es entsteht nach dem Gespräch mit dem Kunden und Vermessung des Interieurs. Das ist die Basis für den Kostenvoranschlag. Zurzeit das erste Treffen beim Kunden ist Kostenlos.

>> Lese weiter

Die Möbel aus mitgelieferten Kundenprojekten.

picture

Wenn Sie möchten bei uns bestellen nach Projekten die Sie schon haben von anderen Entwerfern, könne Sie sie zu uns schicken per Mail. Um natürlich einen Angebot für Sie zu machen, brauchen wir alle Details von Ihnen zu wissen.

>> Lese weiter

Sehe auch